5 Galingiausi visų laikų graikų dievai

Ar kada nors pamąstėte, kurie senovės Graikų dievai yra patys stipriausi? Visos žmonijos egzistavimo laikotarpiu mes visada mąstėme, kas visgi galėtų egzistuoti aukščiau mūsų, bei virš mūsų suvokimo. Skirtingos grupės žmonių turi savo asmeninius įsitikinimus, bei suvokimus iš kur mes atsiradome, koks mūsų gyvenimo tikslas, bei kas yra atsakingi už mūsų likimą, tad ir senovės Graikai nebuvo išimtis. Tarp kitko, pasak jų, egzistavo net keletas dievų bei deivių, kuriuos jie garbino. Ar sužadinome jūsų smalsumą šiomis dievybėmis? Pristatome jums Penkis Pačius Galingiausius Visų Laikų Graikų Dievus!

5. Dionisas (Vyno, ekstazės bei kitų gyvenimo malonumų dievas)

Įdomus faktas apie Dionisą: Nors jį garbino tiek graikai tiek romėnai, įrašai apie Dioniso garbinimą egzistuoja net ir iki susiformuojant Senovės Romos ar Senovės Graikijos civilizacijoms. Dar nėra aišku, kur Dioniso garbinimas prasidėjo, tačiau istoriniai šaltiniai jį mini kaip užsienio dievą.

Senovės Graikų mitologijoje užsimenama, jog Dionisas buvo „užgimęs“ ne vieną, bet du kartus. Pirmą sykį, kai jo mirtingoji motina pastojo nuo vyriausiojo dievo Dzeuso, ir antrą kart, kai jo motina, Dzeuso kerštingos ir pavydžios žmonos apgauta, buvo sunaikinta Dzeuso apvaizdos, kartu su Dionisu jos įsčiose, ir Dzeusui apie tai sužinojus Dzeusas Dioniso likučius surinko ir įsiuvo sau į šlaunį, iš kurios išnešiojo ir pagimdė sūnų Dionisą.
Kadangi Dionisas turėjo galimybę kurti bei valdyti ekstazę, jis turėjo didelius ir itin svarbius vaidmenis antikos mene bei literatūroje.

4. Prometėjas (Ugnies Dievas)
Apart to, kad Prometėjas yra puikiai žinomas kaip ugnies dievas, jis taip pat yra ir Titanas, dėl ko yra plačiai žinomas už savo niekšybes, išdaigas bei išdavystes. Su Dzeusu jis taip pat ne per geriausiai sutarė. Viena iš liaudies istorijų pasakoja, kaip Dzeusas nutarė atimt ir paslėpt nuo žmonių ugnį, tačiau Prometėjas ją iš Dzeuso atėmė ir grąžino atgal žmonėms. Ugnis nebuvo vienintelė Prometėjaus dovana žmonėms – jis taipogi padėjo jiems sukurti civilizacijas. Prometėjas buvo itin protingas, bei gabus nuspėti ateitį mąstydamas į priekį, kas yra gan tikslu, kadangi jo vardo reikšmė yra „mąstantis į priekį“.

3.Hadas (Mirusiųjų Dievas/Požemių Valdovas)

Hadas, kartu su Dzeuso bei Poseidono pagalba įveikė savo tėvą Kroną bei Titanus, kad įgautų galią valdyti Visatą. Jie tryse pasaulio valdymą pasidalino į tris dalis, ir Hadas patapo požemių valdovas. Nesumaišykite Hado su Mirtimi, arba kitaip žinoma kaip Giltine – šis mirusiųjų valdovas buvo negailėstingas, kadangi vos tik žmoonės patekdavo į jo valdas, jis jų taip lengvai nepaleisdavo.

2.Poseidonas (Jūrų Dievas)

Įvairiapusiška Poseidono asmenybė pasižymėjo tuo, jog jis dažnai būdavo blogos nuotaikos, bei itin trumpo temperamento. Jis buvo dievas, su kurieo reikalų geriau neturėti.
Jūreiviai laikė jį jūrų valdovu, bei tikėdavosi, jog jis jų laivus nuves į saugų kelią. Apart to, kad jis buvo jūrų valdovas, jis taipogi turėjo galios valdyti audras bei žemės drebėjimus. Jis didžiavosi savo vyriškumu, tad kaip ir Dzeusas, Poseidonas turėjo keletą moterų, kurios pagimdė jam ir keletą vaikų.

1.Dzeusas (Didysis Dievas)
Mes jau tiek daug jums apie jį pripasakojome vien tik kalbėdami apie ktus dievus bei deives. Nors yra ginčytina, kuris iš jų – Dzeusas ar Poseidonas – yra pats stipriausias iš visų Senovės Graikų dievų,Dzeusas antikos pasakojimuose bei legendose gauna kur kas daugiau dėmesio, garbinimo bei pagarbos. Taipogi, nors jis ir pasidalino visatos valdymą kartu su Poseidonu bei Hadu, ne kas kitas o Dzeusas yra laikomas visų dievų valdovu. Senovės Graikai jį garbindavo kaip valdovą bei įsikūnyjimą visų naturalių gamtos reiškinių. Taip pat dauguma jį žino kaip „visų dievų tėvu“, tačiau Dzeusas taipogi yra ir „visų vyrų tėvas“.

Reklama: dantų implantacija