5 žiauriausios egzekucijos žmonijos istorijoje

Pasvarstykite, kokie vis dėl to esate laimingi. Jei skaitote šį penketuką, tai tikriausiai džiaugiatės, kad šiuolaikinė visuomenė yra labiau išsilavinusi ir fizines bausmes žiūri visai kitaip nei senovėje. Šiame penketuke pamatysite, kokios egzekucijos laukdavo nusikaltėlių, arba karių. Tikriausiai pakraupsite, kokie žiaurūs žmonės gyveno anksčiau ir kaip gera šiais laikai, kai niekas nebedegina žmonių ant laužo ir neperskrodžia vidurių.

5. Seppuku
Praktikuojantys Samurajai ritualą, vadinamą Sepuku laikė garbės reikalu. Jei buvo matoma, kad kovos nepavyks laimėti, tai jie patys, su draugo, pagalba atimdavo sau gyvybę. Samurajus durdavo durklą sau į pilvą, o tuo pat metu artimas draugas nukirsdavo galvą. Būdavo garbė, kai Samurajus atlikdavo šį ritualą, priešui nespėjus jo nužudyti.

4. Varinis jautis
Tai buvo senovės graikų išrastas kankinimo įrankis.Pirmą kartą tokią „pramogą“ pasiūlė Akgragas, tironas Sicilijoje, kuris paskatino kalvį Pirillos, sukurti jautį, kuris būtų pakankamai didelis, kad  jame tilptų vienas žmogus. Iš vario pagaminto natūralaus dydžio tuščiavidurio jaučio šone buvo durelės, pro kurias nuteistasis įgrūdamas į vidų. Po juo budelis uždegdavo ugnį ir kaitindavo metalą tol, kol nusikaltėlis visiškai iškepdavo.  Žmogus, esantis jaučio viduje, iš skausmo rėkdavo, o tas riksmas skambėdavo lyg buliaus leidžiami garsai. Dūmai, susikaupę viduje išeidavo pro jaučio nosį, o tai suteikdavo dar įspūdingesnį efektą.

3. Kolumbijos kaklaraištis
Darbuotojai, kurie dirdavo narkotikų karteliams Kolumbijoje, nusižengę jų taisyklėms sulaukdavo bausmės. Nusižengusių darbuotojų liežuviai būdavo ištempiami, prikalami prie sienos ir paliekami kaip įspėjimas kitiems.

2. Kalimas prie kryžiaus
Ypač žiaurus egzekucijos metodas buvo praktikuojamas romėnų, tai buvo daroma kuo lėčiau, skausmingiau ir kaip įmanoma labiau pažeminančiai. Paprastai po ilgo laikotarpio plakimų ar kankinimų, nukentėjusysis būdavo priverstas nešti savo kryžių į būsimą savo mirties vietą. Vėliau jie būdavo prikalami ar surišti prie kryžiaus, kur jie kybodavo kartais kelias savaites. Mirtis dažniausiai aplankydavo tuo momentu, kai aukai iš skausmo pritrūkdavo oro ir nebegalėdavo kvėpuot.


1. Iškastruotas, pakartas ir pažemintas

Ši egzekucija buvo paplitusi Anglijoje ir laikoma kone žiauriausia, kada nors žmogaus sugalvota bausmė. Ši egzekucija susideda iš trijų dalių. Visų pirma, auka būdavo surakinama mediniais rėmais ir tempiama į bausmės vietą. Auka būdavo pakabinama ir laikoma tol, kol beveik mirdavo. Tuomet  jai perskrosdavo pilvą, kad iškristų viduriai. Aukos artimieji viską stebėdavo, net ir deginimą ant laužo. Auka taip pat būdavo iškastruojama ir galiausiai aukai nukirsdavo galvą. Po viso šito, aukos kūnas būdavo padalijamas į keturias dalis ir paliekamos įvairiose Anglijos vietose, kur yra paplitę nusikaltimai Ši bausmė buvo naudojama tik vyrams, o nuteistojo moteris būdavo sudeginta ant laužo